Informační vzdělávání

Nejnovější přírůstky:
2017-11-20
12:58
Trendy meziknihovních výpůjčních služeb v ČR
Dvořáková, Drahomíra
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-08
13:51
Změny ve verzi Koha 17.05
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-06
10:49
Web knihovny jako nástroj k propagaci služeb a informací
Cimbálník, Pavel
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-02
14:45
Úvod do digitálního kurátorství
Konečný, Michal
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-30
09:35
Na počátku ne(byl) Edison. Průkopníci záznamů a reprodukce zvuku ve světě a českých zemích: Od voskového fonoválečku k vinylové desce
Gössel, Gabriel; Šír, Filip
Na semináři byl představen technický vývoj záznamu zvuku a zvukových nosičů především v českých zemích od počátku existence tohoto vynálezu. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-30
09:03
Použitelnost knihovních webů a jejich optimalizace pro mobilní zařízení
Hrabinová, Světlana
Prezentace se snaží upozornit na časté chyby při tvorbě webu, a to zejména z pohledu přístupu přes mobilní zařízení, a poskytnout doporučení, jak udělat knihovní web lukrativnější.
The presentation attempts to highlight common mistakes in creating the websites, especially from a mobile access point of view, and provide recommendations on how to make the library website more lucrative..

Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-09
11:43
Jak mohou knihovny pomoci při ověřování informací?
Szarzec, Jakub
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-04
09:04
Partners in Class: A Needs-Based Approach to High School Curricular Support at the National Library of Technology in Prague
Tvrdá, Pavlína; Martinová, Olga
This case study discusses the development of courses at the National Library of Technology in Prague (NTK) for different grade levels developed in direct collaboration with several private schools, notably the Austrian School in Prague (OEGP) and the English College in Prague (ECP) [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-08-14
14:32
Kurz o HTML a CSS
Šeborová, Linda
V rámci třídenního školení o HTML a CSS byla představena historie, koncepce, struktura a syntaxe HTML a rovněž CSS. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2016-12-08
15:19
Cooperation NTK and Österreichisches Gymnasium Prag
Lang, Eva ; Rechberger, Hannes
Videozáznam: idr-1080_1 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-1080_2 - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam