Konference

Nejnovější přírůstky:
2018-10-29
03:56
ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:36
LOCKSS Distributed Digital Preservation Networks
Leroy, Anthony
Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:25
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:03
Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
Míšek, Jakub
Open data“ novelou autorského zákona (z. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
02:16
The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
01:49
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
01:30
What about OTDs? Are They Grey? Some Comments on Scientific Heritage and Grey Literature
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Ćirković, Snježana
Šedá literatura je obvykle označována jako nepublikované nerecenzované materiály, které jsou šířené mimo komerční kanály a obtížně dostupné. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
00:16
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Vávra, Martin
Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-28
23:49
GreyGuide Repository and Portal: Advancements and Impact Assessment 5 Years on!
Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
V roce 2013 společnost GreyNet International a Institut informační vědy a technologií Národní výzkumné rady v Itálii (ISTI-CNR) zahájily budování repozitáře GreyGuide, který slouží jako úložiště dokumentů o dobré praxi v oblasti šedé literatury. [...]
Synopse: synopse_Farace_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: presentation_Farace_EN - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Farace_CZ - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-10-28
23:19
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam