National Repository of Grey Literature

Latest additions:
2019-11-15
15:43
Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2019
National Library of Technology
Detailed record
2019-10-21
10:37
12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
Digital Transformation and Grey Literature Professionals
Savić, Dobrica
Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN: FAIR repozitář pro jazyková data LINDAT/CLARIN
Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform
Reece, Alistair
GeoScienceWorld kromě stávající sbírky tradičních publikací (recenzované časopisy a knihy z oblasti geověd) plánuje také shromažďování velkého množství šedé literatury a její začlenění do svého úložiště [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
Šedá literatura a Národní archiv
Šimůnková, Karolína; Kunt, Miroslav
Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
abART, NK, VIAF a zemětřesení
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění vyvíjí a provozuje vlastní informační systém – abART, databázi českého a slovenského umění, která je založena na atomizaci vkládaných dat a na jejich propojení [...]
Plný text: Hula_prezentace_poznamky - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Hula_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Obrázek: Hula_diagram_of_sys_abART - Stáhnout plný textJPG

Detailed record
2019-10-19
16:44
Out of Scope? Open science monitoring and grey literature
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Koščík, Michal
Dne 17. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2019-10-19
16:44
Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů
Míšek, Jakub
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record