Library Organization

Latest additions:
2017-06-26
11:10
Scientific Library of Riga Technical University
Ivanova, Jolanta
Informativní prezentace pro zaměstnance NTK o Vědecké knihovně v Rize při Technické univerzitě. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2017-03-06
13:01
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2015
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2017-03-06
12:50
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2014
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2016-05-24
09:19
Agile Development at the Czech National Library of Technology (NTK): A Case Study in the Launch of a Robust Online Research & Communications Tool
Krueger, Stephanie
Článek se zabývá užitím agilních vývojových technik v konkrétním případě plánování a spuštění nového designu webové stránky NTK, která byla vytvořena jako robustní nástroj online výzkumu a komunikace s důrazem na použitelnost a mobilní kompatibilitu.
This article discusses the utilization of agile development techniques in relation to a specific case, the planning and launch of the Czech National Library of Technology’s redesigned website, created to be a robust online research and communications vehicle designed around usability and to be fully mobile-compatible from the outset..

Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2015-08-06
12:51
Podpis Memoranda o společném zájmu
Národní technická knihovna
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record
2015-06-26
08:53
Memorandum o společném zájmu
České vysoké učení technické v Praze; Národní technická knihovna; Městská část Praha 6; Univerzita Karlova v Praze ; et al
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2015-01-08
15:53
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2013
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2014-11-28
12:54
Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2014-11-28
12:41
Cena Knihovna roku 2010 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
Ministerstvo kultury ČR
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2014-11-20
16:57
Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání: Veřejná panelová diskuse s partnery Národní technické knihovny
Národní technická knihovna
Diskutující: Roman Brychta – Projektil architekti, Zdeněk Hostomský – ředitel ÚOCHB AV ČR, Stanislava Hronová – členka předsednictva GA ČR, Petr Konvalinka – rektor ČVUT, Marie Kousalíková - starostka Městské části Praha 6, Karel Melzoch – rektor VŠCHT Praha, Markéta Sedmíková – prorektorka ČZU pro vědu a výzkum, Martin Svoboda – ředitel NTK, Jaromír Veber - náměstek ministra MŠMT pro vědu a vysoké školství [...]
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record