Příspěvky

Nejnovější přírůstky:
2018-11-02
12:59
Data Papers: an introdution
Schöpfel, Joachim
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-11-02
12:54
Data Papers: grey literature that implements FAIR Principles
Farace, Dominic
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:56
ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:36
LOCKSS Distributed Digital Preservation Networks
Leroy, Anthony
Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:25
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
03:03
Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
Míšek, Jakub
Open data“ novelou autorského zákona (z. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
02:16
The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
01:49
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
01:30
What about OTDs? Are They Grey? Some Comments on Scientific Heritage and Grey Literature
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Ćirković, Snježana
Šedá literatura je obvykle označována jako nepublikované nerecenzované materiály, které jsou šířené mimo komerční kanály a obtížně dostupné. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2018-10-29
00:16
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Vávra, Martin
Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam