Příspěvky

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
13:20
Early career researchers’ landscape across Europe
Pabjańczyk-Wlazło, Ewelina
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-12-07
13:05
Mladý vědecký pracovník v systému výzkumu a vývoje v ČR a v AV ČR
Zažímalová, Eva
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-12-07
12:44
Asociácia doktorandov Slovenska
Rentková, Katarína
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-30
13:12
PhD je vědecký titul
Fusek, Martin
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-30
11:53
Doktorské vzdělávání v kontextu pracovních podmínek ve VaV v ČR
Cidlinská, Kateřina
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-11-02
09:43
Dealing with Research Data and Dissertations: Workshop
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
Co vlastně víme o potřebách a chování Ph.D. [...]
Plný text: idr-1182_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1182_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Workshop_presentation_Schopfel_Prost - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-11-01
14:58
The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature: the Case of Theses
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Úplný záznam
2017-10-30
13:31
Změny v oblasti rozšířené kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Straková, Lucie
Předkládaný příspěvek se bude zabývat změnami, které přinesla novela autorského zákona (zákon č. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-30
13:31
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène; Malleret, Cécile
Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2017-10-30
13:31
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. [...]
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam