Propagace

Nejnovější přírůstky:
2017-05-26
10:01
Měsíční přehled z monitoringu: 12/2015
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF (starší verze)
Úplný záznam
2017-01-02
15:31
PF 2017
Národní technická knihovna
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2016-12-08
16:49
Akce a výstavy v 2016
Heřmanová, Jitka ; Mikuláštík, Milan
Stručná prezentace činnosti Galerie NTK, která je součástí instituce Národní technické knihovny, za období let 2015 a 2016.
Concise presentation of an activities of Gallery NTK, which is a component of institution of National technical library, in the years 2015 and 2016..

Videozáznam: idr-1089_1 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-1089_2 - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-12-08
15:02
Kampus Dejvice
Šindelář, Milan
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Úplný záznam
2015-01-05
14:03
PF 2015
Národní technická knihovna
Obrázek: idr-872_1 - Stáhnout plný textJPG
Úplný záznam
2014-11-21
14:46
Shrnutí panelové diskuse v NTK
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-11-10
15:51
Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání: Veřejná panelová diskuse s partnery Národní technické knihovny (pozvánka)
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-10-31
09:09
Kouzlo muzejní noci: Historický fond NTK
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-10-20
13:09
Klavírní recitál Davida Kalhouse
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-10-08
11:41
Statistické údaje oddělení 23 (pronájem, exkurze, fotografování a natáčení) - září 2014
Krueger, Stephanie; Sejkotová, Markéta; Tvrdá, Martina
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam