idr-1003
Název: [originál] [překlad]
Vyhodnocení mystery shoppingového průzkumu Národní technické knihovny 2015
Autoři: Pavelová, Alena ; Orlová, Jana ; Chodounská, Alena; Jindráková, Edita; Kiknavelidze, Sandro; Hrabovská, Tereza
Rok: 2016
Jazyk: eng, cze
Abstrakt: V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání dat k evaluaci a rozvoji poskytovaných služeb. První testování knihovny proběhlo v roce 2014 a poskytlo teoretický i praktický základ pro přípravu průzkumu v roce 2015. Díky výsledkům z předešlého roku jsme mohli porovnat, zda došlo k úspěšnému zavedení doporučení z prvního mystery shoppingu. V roce 2015 bylo hodnocení více zaměřeno na samotné služby (otázky byly velmi specifické a šly více do hloubky oproti roku 2014). Vzhledem k tomu nebylo zcela možné srovnání všech výsledků z roku 2015 s rokem 2014. I v tomto roce byla na základě výstupů připravena SWOT analýza a sepsán soubor doporučení, který byl předán odpovědným oddělením. Z průzkumu vzešla také řada metodologických doporučení pro příští roky.
Klíčová slova: informační potřeby; informační služby; knihovny; Mystery Shopping; Národní technická knihovna; průzkumy
Anglická klíčová slova: exploration; information needs; information services; libraries; Mystery Shopping; National Library of Technology
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Informativní dokumenty > Metodiky práce

 

 Záznam vytvořen dne 2016-05-20, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (Hlavní dokument)
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (Formulář pro účastníky (EN))
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (Instrukce k vyhodnocení (EN))