idr-1013
Title: Obhajoba výzkumného dizertačního projektu Stephanie Krueger „Beyond the Paywall: A Multi-Sited Ethnographic Examination of the Information-Related Behaviors of Six Scientists“ vytvořeného a zpracovaného v létech 2013-15 v rámci odborných a rozvojových aktivit odboru 3
Authors: Krueger, Stephanie; Skenderija, Sasha
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Výzkumný dizertační projekt Stephanie Krueger, který byl koncipován a zpracován v NTK v letech 2013 až 2015 a průběžně ověřován v provozu NTK a zároveň konzultován a diskutován s předními evropskými a světovými odborníky v rámci doktorandských semináři na Humboldtu, byl na nejvýší odborné úrovni ohodnocen jako významný příspěvek k určení budoucích strategií pro budování a rozvoj akademických informačních služeb. Zjištění, která přímo vyšla z tohoto výzkumu, jeho metody a doporučení byly už ve znační míře implementovány do služeb a rozvojových strategií odboru 3. Vysoké hodnocení této práce lze považovat za jedno z nejprestižnějších mezinárodních odborných uznaní transformačním progresivním úsilím celé NTK jako špičkové instituce svého druhu ve světovém měřítku.
Keyword(s): disertace; informační služby; výzkum
English keyword(s): dissertations; information services; research
Conference/Event: Berlín (DE), 2016-07-22 / 2016-07-23
Note: Text dizertace je dostupný na ResearchGate: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2146.2642
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-08-02, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]