idr-1026
Title: [originál] [překlad]
Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze
Authors: Olehla, Richard
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): E-knihovna; elektronické knihy; elektronické zdroje; knihovny; Městská knihovna v Praze
English keyword(s): E-Library; electronic books; electronic sources; libraries; Municipal Library of Prague
Conference/Event: E-knihy I. 2016, Praha (CZ), 2016-10-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-11, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]