idr-1027
Title: [originál] [překlad]
Elsevier Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT Praha
Authors: Jirát, Jiří
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): akvizice; akvizice řízená uživatelem; elektronické zdroje
English keyword(s): acquisition; electronic sources; patron-driven acquisition
Conference/Event: E-knihy I. 2016, Praha (CZ), 2016-10-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-11, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]