idr-1043
Title: [originál] [překlad]
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
Authors: Charvátová, Michaela
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): automatická indexace; digitální knihovny; mapování ; NUŠL; selekční jazyky; věcný popis; šedá literatura
English keyword(s): automatic indexing; digital libraries; grey literature; information retrieval languages; mapping; NRGL; subject description
Conference/Event: IKI 2016 : IKI Scholaris, Praha (CZ), 2016-10-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-25, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]