idr-1055
Title: [originál] [překlad]
Bibliosféry, knihovnícke sféry dôverné
Authors: Žižková, Štěpánka
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): elektronické zdroje; informační prameny; knihovny; otevřený přístup
English keyword(s): electronic sources; information sources; libraries; open access
Conference/Event: Bibliosféry, knihovnícke sféry dôverné, Jasná pod Chopkom (SK), 2016-11-14 / 2016-11-16
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-11-22, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]