idr-1080
Title: Cooperation NTK and Österreichisches Gymnasium Prag
Authors: Lang, Eva ; Rechberger, Hannes
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): informační gramotnost; knihovny; střední školy; vzdělání
English keyword(s): education; high schools; information literacy; libraries
Conference/Event: EFI 2016, Praha (CZ), 2016-11-11
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Information literacy
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-08, last modified 2018-12-07


Videozáznam:
idr-1080_1 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1080_2 - Download fulltextPDF [Download]