idr-1095
Title: [originál] [překlad]
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2015
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2016
Language: cze
ISBN: 978-80-86504-34-6
ISSN: 1804-5464
Keyword(s): hospodaření; knihovny; Projekt Kampus Dejvice
English keyword(s): economizing; libraries; Project Kampus Dejvice
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Reports > Annual reports

 

 Record created 2017-03-06, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]