idr-1099
Title: [originál] [překlad]
MVS a Knihovny.cz - jak to vzniklo, proč a kde jsme
Authors: Hvězdová, Lenka; Ouzká, Marcela
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): Centrální portál knihoven; informační prameny; informační služby; meziknihovní výpůjční služby
English keyword(s): Central Portal of Czech Libraries; information services; information sources; interlibrary circulation services
Conference/Event: Seminář o plánované podobě MVS na portálu Knihovny.cz, Brno (CZ), 2017-03-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-03-16, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]