idr-1109
Title: Scientific Library of Riga Technical University
Authors: Ivanova, Jolanta
Year: 2017
Language: eng
Abstract: Informativní prezentace pro zaměstnance NTK o Vědecké knihovně v Rize při Technické univerzitě. Popisuje současný stav, služby a postupy v dané knihovně.
Keyword(s): knihovny; organizační struktura podniku; služby; studijní místnosti; univerzity
English keyword(s): libraries; organizational structure of enterprise; service industries; study rooms; universities
Note: Erasmus+ Staff Exchange Programme
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Projects and activities > Library services and collections
Projects and activities > Work placements
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-06-26, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]