idr-1135
Title: [originál] [překlad]
Mezinárodní konference Big Data 2016 v Alicante
Authors: Pokorný, Jan
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Cílem účasti na mezinárodní konferenci Big Data bylo získání aktuálních poznatků a inovací z oblasti zpracování a využití velkých dat v informačních systémech a setkání s kolegy, kteří pracují na projektech založených na velkých datech. Podskupinou těchto projektů jsou i repozitáře vědeckých dat, což je oblast, kterou musí NTK v následujících letech řešit.
Keyword(s): big data; věcný popis
English keyword(s): big data; subject description
Conference/Event: Big Data 2016, Alicante (ES), 2016-05-03 / 2016-05-05
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-19, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]