idr-1136
Title: [originál] [překlad]
Pracovní schůzka v ženevském CERN ohledně vývoje ERMS pro potřeby jednotlivých institucí i konsorcií
Authors: Pokorný, Jan
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Cílem pracovní schůzky byla konzultace o ERMS (Electronic Resources Management System) vyvíjeném společností TIND (spin-off organizace CERN) a posouzení vhodnosti jeho nasazení v NTK. NTK má za úkol v rámci národního projektu CzechELib zajistit softwarovou podporu celého projektu, přičemž právě ERMS je jeho klíčovou součástí. TIND ERMS byl vytipován jako vhodný kandidát na software pro CzechELIb, a to z několika důvodů: TIND ERMS je nezávislý na obsahu (na rozdíl od ERMS Alma od společnosti ProQuest, která je zároveň dodavatelem obsahu), společnost TIND produkuje kvalitní open-source software Invenio a další systémy pro knihovny a prokázala schopnost pracovat s velkými objemy dat (důležité pro zpracování podrobných statistik EIZ).
Keyword(s): CzechELib; elektronické zdroje; informační systémy; teorie dat
English keyword(s): data theory; electronic sources; information systems
Conference/Event: Pracoví schůzka ohledně vývoje ERMS, Ženeva (CH), 2016-09-28 / 2016-09-30
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > CzechELib
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-19, last modified 2019-03-19


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]