idr-1137
Title: [originál] [překlad]
Zpráva ze zahraniční cesty konané s finanční podporou Nadace knihoven
Authors: Horová, Iva
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Studijní profesní návštěvy velkých knihoven a dalších institucí. Aktivní účast na mezinárodní konferenci IASA (prezentace, poster, účast v jednotlivých komisích). Navazování osobních kontaktů s mezinárodní komunitou odborníků, výměna zkušeností, získávání informací o aktuálním stavu řešení dlouhodobé péče o zvukové dokumenty, o řešených projektech v dané oblasti. Předávání získaných poznatků do ČR
Keyword(s): dlouhodobé uchování; knihovny; zvukové dokumenty
English keyword(s): audio documents; libraries; long term preservation
Conference/Event: Studijní profesní návštěva knihoven a dalších institucí v USA, Washington D.C. (US), 2016-09-20 / 2016-10-02
47th IASA Annual Conference, Washington, D.C., 2016-09-25 / 2016-9-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Audiovision of NTK
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-19, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]