idr-1138
Title: 37th Annual IATUL Conference
Authors: Chodounská, Alena
Year: 2016
Language: cze, eng
Abstract: Alena Chodounská aktivně prezentovala interní vzdělávací aktivity Referenčního týmu v příspěvku připraveném společně se Stephanie Krueger: "Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech National Library of Technology as a Supplement to (Impermeable) University Education."
Keyword(s): informační potřeby; informační služby
English keyword(s): information needs; information services
Conference/Event: 37th Annual IATUL Conference, Dalhousie Libraries in Halifax, Nova Scotia (CA), 2016-06-05 / 2016-06-09
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-19, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]