idr-1142
Title: [originál] [překlad]
Mezinárodní konference Plone 2015
Authors: Pokorný, Jan
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Cílem účasti na mezinárodní konferenci Plone byla seznámení se a zaškolení do nové verze aplikační platformy Plone 5, která dnes představuje nejmodernější framework pro vývoj serverových aplikací v prostředí jazyka Python. NTK má za úkol vyvinout a nasadit novou, generačně pokročilou verzi služby elektronického dodávání dokumentů pro účely své i pro účely národního projektu Centrální portál knihoven a Plone se jeví jako vhodný kandidát pro její platformu. Výhody frameworku Pythonu jsou úplná otevřenost kódu, vysoká míra abstrakce a snadná přenositelnost.
Keyword(s): aplikační programy; framework; software
English keyword(s): applications programs; software; software framework
Conference/Event: Plone Conference 2015, Bukurešť (RO), 2015-10-13 / 2015-10-18
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-24, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]