idr-1146
Název: [originál] [překlad]
XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Autoři: Procházková, Petra; Chodounská, Alena
Rok: 2015
Jazyk: cze, slo
Abstrakt: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Klíčová slova: digitalizace; elektronické zdroje; informační služby; vzdělání
Anglická klíčová slova: digitalization; education; electronic sources; information services
Konference/Akce: XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Bratislava (SK), 2015-06-03 / 2015-06-04
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2017-07-25, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]