idr-1147
Title: International Original Research in Information Sciences Colloquium: December 2015
Authors: Krueger, Stephanie
Year: 2015
Language: eng
Abstract: Naše účast byla velmi přínosná, protože seminář poskytl příležitost prezentovat a prodiskutovat s předními evropskými výzkumníky v oboru informační věda nejvýznamnější současné strategie, služby a trendy. Prezentace výsledků jejich výzkumu bylo možné přímo využít a přispěly tak k rozvoji strategie NTK pro rozvoj služeb a webu NTK v roce 2016.
Keyword(s): etnografie; informační potřeby; informační služby; výzkum
English keyword(s): ethnography; information needs; information services; research
Conference/Event: International Original Research in Information Sciences Colloquium, Berlín (DE), 2015-12-03 / 2015-12-04
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-25, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]