idr-1148
Název: International Original Research in Information Sciences Colloquium: February 2015
Autoři: Krueger, Stephanie
Rok: 2015
Jazyk: eng
Abstrakt: Seminář byl přínosný tím, že poskytl příležitost na mezinárodní úrovni prodiskutovat a vyměnit zkušenosti a trendy s předními odborníky na poli poskytování a rozvoje specializovaných akademických služeb.
Klíčová slova: chemoinformatika; kvalitativní analýza; mezioborový přístup; obecná fyzika; výzkum
Anglická klíčová slova: cheminformatic; general physics; interdisciplinary point of view; qualitative analysis; research
Konference/Akce: International Original Research in Information Sciences Colloquium, Berlín (DE), 2015-02-22 / 2015-02-23
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2017-07-25, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]