idr-1148
Title: International Original Research in Information Sciences Colloquium: February 2015
Authors: Krueger, Stephanie
Year: 2015
Language: eng
Abstract: Seminář byl přínosný tím, že poskytl příležitost na mezinárodní úrovni prodiskutovat a vyměnit zkušenosti a trendy s předními odborníky na poli poskytování a rozvoje specializovaných akademických služeb.
Keyword(s): chemoinformatika; kvalitativní analýza; mezioborový přístup; obecná fyzika; výzkum
English keyword(s): cheminformatic; general physics; interdisciplinary point of view; qualitative analysis; research
Conference/Event: International Original Research in Information Sciences Colloquium, Berlín (DE), 2015-02-22 / 2015-02-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-25, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]