idr-1149
Title: [originál] [překlad]
Péče o knihovní a archivní fondy
Authors: Vašková, Jana; Nouza, Petr
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): archivnictví; knihovní fondy; restaurování
English keyword(s): keeping archives; library collections; restoration
Conference/Event: Péče o knihovní a archivní fondy, Broumov (CZ), 2015-04-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Rare Books and Special Collections
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-25, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]