idr-1167
Title: [originál] [překlad]
Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávaní dokumentů včetně MVS: ZÍSKEJ
Authors: Chára, Luboš
Year: 2017
Language: cze
Abstract: Spuštěním portálu Knihovny.cz, který centralizuje fondy českých knihoven, se také zvýšila poptávka z řad odborné veřejnosti knihovníků na návazné služby. Od počátku projektu Centrálního portálu knihoven se počítalo se službou dodávání dokumentů, kterou poskytne Národní technická knihovna. Logickým výsledkem je tedy centralizovaná platforma, která bude s portálem Knihovny.cz sdílet potřebná data, což jí ve výsledku umožní nabídnout službu dodávaní dokumentů včetně MVS. Ambicí připravované platformy je zjednodušit a zatraktivnit přístup čtenářů k fondům knihoven v prostředí internetu, a poskytnout knihovnám přehledný nástroj pro agendu služeb v rámci dodávání dokumentů. Nezbytnou součástí příprav i provozu systému bude aktivní přístup knihoven zejména k parametrizaci služeb. Následující příspěvek chápeme nejen jako možnost informovat o aktuálním stavu příprav nové platformy, ale i jako zahájení vzájemné diskuze a spolupráce napříč odbornou veřejností v knihovnách.
Keyword(s): dodávání dokumentů; Knihovny.cz; meziknihovní výpůjční služby
English keyword(s): document delivery; interlibrary circulation services
Conference/Event: Knihovny současnosti 2017, Olomouc (CZ), 2017-09-12 / 2017-09-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-10-18, last modified 2018-12-07


Plný text:
idr-1167_1 - Download fulltextPDF [Download]
Prezentace:
idr-1167_2 - Download fulltextPDF [Download]