idr-1173
Title: [originál] [překlad]
Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona
Authors: Myška, Matěj
Year: 2017
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): autorské právo; díla na trhu nedostupná; osiřelá díla; paměťové a vzdělávací instituce; rozšířené kolektivní licence
English keyword(s): copyright; extended collective licensing; memory and educational institutions; orphan works; out-of-commerce works
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017, Praha (CZ), 2017-10-19
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-10-30, last modified 2018-12-07


Plný text:
Fulltext_Myska_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2017-Myska - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Myska_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Myska_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)