idr-1174
Title: [originál] [překlad]
Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat
Authors: Jarolímková, Adéla; Drobíková, Barbora; Souček, Martin
Year: 2017
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): akademičtí pracovníci; management výzkumných dat; otevřený přístup; sdílení výzkumných dat; vědci
English keyword(s): academic staff; data sharing; open access; research data management; researchers
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017, Praha (CZ), 2017-10-19
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-10-30, last modified 2020-07-11


Plný text:
Fulltext_Jarolimkova_CZ - Download fulltextPDF [Download] (plný text v češtině)
Fulltext_Jarolimkova_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2017-Jarolimkova - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Jarolimkova_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Jarolimkova_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)