idr-1194
Title: [originál] [překlad]
Změny ve verzi Koha 17.05
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; otevřený software
English keyword(s): automated library systems; open source software
Conference/Event: Otevřené systémy Koha a VuFind: trendy a novinky, Praha (CZ), 2017-10-17
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-08, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (Poznámky k verzi Koha 17.05)
Download fulltextPDF [Download] (Program semináře)