idr-1198
Title: [originál] [překlad]
Dotazníkový průzkum pro potřeby připravované služby ZÍSKEJ: záměry a výsledky šetření
Authors: Kutmon, Jitka
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): knihovny; kvantitativní metody; meziknihovní výpůjční služby; průzkumy
English keyword(s): exploration; interlibrary circulation services; libraries; quantitative methods
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - I., Praha (CZ), 2017-11-14
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - II., Praha (CZ), 2017-11-28
Note: Záznam obsahuje dvě téměř totožné prezentace, ale prezentované na odlišných akcích. Prezentace z 28.11.2017 obsahuje navíc poznámky řečníka. Seminář byl realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-21, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltextPDF [Download] (Prezentace ze 14.11.2017)
Download fulltextPDF [Download] (Prezentace z 28.11.2017)