idr-121
Title: [originál] [překlad]
Koordinovaný přístup k informačním zdrojům
Authors: Žižková, Štěpánka
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Koordinace a koordinační nástroje jsou základní podmínkou pro zajištění ekonomické, efektivní a uživatelsky účelné akvizice a zpřístupnění informačních zdrojů, a zejména to platí o klíčových vědeckých zdrojích, které jsou vysoce finančně nákladné a bez koordinovaného přístupu není jejich zabezpečení reálné. Více či méně úspěšné pokusy o koordinaci v oblasti IZ jsou známé nejen v ČR, ale i v zahraničí. Hlavním problémem bývá nejen zapojení velkých knihoven s centrálními, národními funkcemi, ale také motivace knihoven menších či úzce specializovaných. Koordinace, stejně jako jiné formy spolupráce, je velkým testem schopností sladění zájmů knihoven, pověřených v jednotném českém knihovním systému zcela odlišnými úkoly.
Keyword(s): elektronické informační zdroje; financování; informační zdroje; projekty
English keyword(s): Electronic information sources; electronic sources; Funding; Information sources; Projects
Conference/Event: Knihovny současnosti 2011, České Budějovice (CZ), 2011-09-13 / 2011-09-15
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2011-12-23, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]