idr-1214
Title: Early career researchers’ landscape across Europe
Authors: Pabjańczyk-Wlazło, Ewelina
Year: 2017
Language: eng
Keyword(s): doktorandské vzdělání; neziskové organizace; statistika
English keyword(s): graduate education; non-profit organizations; statistics
Conference/Event: KRECon 2017: Knowledge, Research, Education, Praha (CZ), 2017-11-09 / 2017-11-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Knowledge-Research-Education
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-12-07, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]