idr-121
Název: [originál] [překlad]
Koordinovaný přístup k informačním zdrojům
Autoři: Žižková, Štěpánka
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Koordinace a koordinační nástroje jsou základní podmínkou pro zajištění ekonomické, efektivní a uživatelsky účelné akvizice a zpřístupnění informačních zdrojů, a zejména to platí o klíčových vědeckých zdrojích, které jsou vysoce finančně nákladné a bez koordinovaného přístupu není jejich zabezpečení reálné. Více či méně úspěšné pokusy o koordinaci v oblasti IZ jsou známé nejen v ČR, ale i v zahraničí. Hlavním problémem bývá nejen zapojení velkých knihoven s centrálními, národními funkcemi, ale také motivace knihoven menších či úzce specializovaných. Koordinace, stejně jako jiné formy spolupráce, je velkým testem schopností sladění zájmů knihoven, pověřených v jednotném českém knihovním systému zcela odlišnými úkoly.
Klíčová slova: elektronické informační zdroje; financování; informační zdroje; projekty
Anglická klíčová slova: Electronic information sources; electronic sources; Funding; Information sources; Projects
Konference/Akce: Knihovny současnosti 2011, České Budějovice (CZ), 2011-09-13 / 2011-09-15
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2011-12-23, naposledy upraven 2018-07-30.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]