idr-1271
Title: [originál] [překlad]
Etický kodex zaměstnanců NTK
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2018
Language: cze
Keyword(s): etické normy; Národní technická knihovna; předpisy; zaměstnanci
English keyword(s): employees; ethical standards; National Library of Technology; provisions
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Normative documents

 

 Record created 2018-08-31, last modified 2018-09-05


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]