idr-1282
Title: [originál] [překlad]
The Dark Web - krátká procházka po temných zákoutích Internetu: sekce I, populárně vědecký úvod do problematiky
Authors: Čmelo, Ivan
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): autentikace; dark web; internet; kryptografie; nelegální aktivity; online identita
English keyword(s): authentication; cryptography; illegal activities; internet; online identity
Conference/Event: Searching Session 2018 aneb Co se skrývá za vyhledáváním, Praha (CZ), 2018-10-10
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu MK ČR VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-28, last modified 2019-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]