idr-1287
Title: [originál] [překlad]
Are We Ready for the Future? Impact of Artificial Intelligence on Grey Literature Management
Authors: Savić, Dobrica
Year: 2018
Language: eng, cze
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): informační management; robotika; rozpoznávání řeči; umělá inteligence; šedá literatura
English keyword(s): artificial intelligence; grey literature; information management; robotics; speech recognition
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-28, last modified 2019-05-21


Plný text:
Fulltext_Savic_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2018-Savic - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Savic_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Savic_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)