idr-1324
Název: [originál] [překlad]
K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích
Autoři: Hrubá, Lenka; Horová, Iva
Rok: 2018
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní technická knihovna
Klíčová slova: digitalizace; identifikační popis; metadata; paměťové instituce; zvuk; zvukové dokumenty; záznam zvuku
Anglická klíčová slova: audio documents; digitalization; identification description; memory institutions; metadata; sound; sound recording
Konference/Akce: K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích, Praha (CZ), 2018-11-21
Poznámka: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2018-12-03, naposledy upraven 2018-12-07.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]