idr-1324
Title: [originál] [překlad]
K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích
Authors: Hrubá, Lenka; Horová, Iva
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): digitalizace; identifikační popis; metadata; paměťové instituce; zvuk; zvukové dokumenty; záznam zvuku
English keyword(s): audio documents; digitalization; identification description; memory institutions; metadata; sound; sound recording
Conference/Event: K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích, Praha (CZ), 2018-11-21
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2018-12-03, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]