idr-1343
Title: [originál] [překlad]
Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: výzvy a vize pro vzdělávací systém
Authors: MŠMT
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Cílem konference bylo představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jako základního strategického dokumentu, jehož účelem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030+. Dále konference otevřela veřejnou a odbornou debatu o vizích a cílech vzdělávací politiky v ČR a cestách k jejich naplnění a zahájila diskuzi o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání i samotném procesu revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR, které budou probíhat v souladu s přípravou Strategie 2030+.
Keyword(s): strategie; Strategie 2030+; vzdělání; vědecká setkání
English keyword(s): Strategy 2030+
Conference/Event: Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: výzvy a vize pro vzdělávací systém, Praha (CZ), 2019-02-28
Location: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Note: Videozáznamy z konference jsou dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Programs

 

 Record created 2019-03-12, last modified 2020-03-31


Documents are available only to NTK employees.