idr-1455
Title: [originál] [překlad]
Shibboleth & CzechELib
Authors: Keclíková, Anna
Year: 2019
Language: cze
Keyword(s): CzechELib; elektronické informační zdroje; vydavatelé; vzdálený přístup
English keyword(s): CzechElib; electronic information resources; publishers; remote access
Conference/Event: Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů , Praha (CZ), 2019-11-14
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Information literacy
Projects and activities > Electronic Resources
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-01-07, last modified 2020-09-17


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]