idr-1455
Název: [originál] [překlad]
Shibboleth & CzechELib
Autoři: Keclíková, Anna
Rok: 2019
Jazyk: cze
Klíčová slova: CzechELib; elektronické informační zdroje; vydavatelé; vzdálený přístup
Anglická klíčová slova: CzechElib; electronic information resources; publishers; remote access
Konference/Akce: Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů , Praha (CZ), 2019-11-14
Poznámka: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > CzechELib
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2020-01-07, naposledy upraven 2020-09-17.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]