idr-1458
Název: [originál] [překlad]
Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy
Autoři: Hrubá, Lenka
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: Zvukové dokumenty se nacházejí ve fondech napříč paměťovými institucemi, ale i v soukromých sbírkách sběratelů či vydavatelských firem. Jelikož dosud neexistuje žádná zastřešující národní instituce, věnující se výhradně tomuto druhu dokumentu, o to větší je potřeba spolupráce a diskuze napříč těmito institucemi, pokud chceme tento fond na území ČR zmapovat a kvalitně popsat. Jaká je situace na poli popisu zvukových dokumentů (nejen těch novodobých) a jaké jsou potřeby jejich popisu napříč paměťovými institucemi, ve kterých se nacházejí?
Klíčová slova: audio dokumenty; CD; LP; minimální popis; minimální záznam; zvukové záznamy
Anglická klíčová slova: audio documents; minimum record; vinyl
Konference/Akce: Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy, Praha (CZ),
Poznámka: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2020-01-10, naposledy upraven 2020-07-11.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]