idr-1458
Title: [originál] [překlad]
Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy
Authors: Hrubá, Lenka
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Zvukové dokumenty se nacházejí ve fondech napříč paměťovými institucemi, ale i v soukromých sbírkách sběratelů či vydavatelských firem. Jelikož dosud neexistuje žádná zastřešující národní instituce, věnující se výhradně tomuto druhu dokumentu, o to větší je potřeba spolupráce a diskuze napříč těmito institucemi, pokud chceme tento fond na území ČR zmapovat a kvalitně popsat. Jaká je situace na poli popisu zvukových dokumentů (nejen těch novodobých) a jaké jsou potřeby jejich popisu napříč paměťovými institucemi, ve kterých se nacházejí?
Keyword(s): audio dokumenty; CD; LP; minimální popis; minimální záznam; zvukové záznamy
English keyword(s): audio documents; minimum record; vinyl
Conference/Event: Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy, Praha (CZ),
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-01-10, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]