idr-149
Název: European Summer School for Scientometrics (ESSS)
Autoři: Szarzec, Jakub
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cestovní zpráva seznamuje s průběhem zahraniční cesty, jejímž účelem byla účast na European Summer School for Scientometrics (ESSS), konaná 11. - 16. září 2011 ve Vídni. V evropském kontextu se jedná o důležitou událost, která je organizována od roku 2010 University of Vienna, Humboldt University v Berlíně, Institute for Research Information and Quality Assurance – iFQ a Katholieke Universiteit v Leuvenu. Cílem ESSS je seznámit s hlavními aspekty kvantitativní analýzy vědy a techniky. Především je určena pro seznámení s výzkumem vědy a jejího hodnocení.
Klíčová slova: bibliometrie; hodnocení; hodnocení vědy; letní školy; scientometrie; věda
Anglická klíčová slova: bibliometrics; evaluation; Evaluation of Science; science; Scientometrics; summer schools
Konference/Akce: European Summer School for Scientometrics (ESSS), Vídeň (AT), 2011-09-11 / 2011-09-16
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-09, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]