idr-1514
Title: [originál] [překlad]
Strukturalizace vnějšího prostředí projektu NCIP VaVaI
Authors: Hnátková, Eva
Year: 2020
Language: cze
Keyword(s): klíčový hráči; Národní centrum informační podpory; otevřená věda; VaVaI; výzkum, vývoj a inovace
English keyword(s): National centrum of information support; open science; R&D; research and development; stakeholders
Conference/Event: Schůzka koordinační skupiny k tématům Open Science, Ostrava (CZ), 2020-09-16
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0

 

 Record created 2020-09-17, last modified 2020-10-08


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]