idr-152
Title: [originál] [překlad]
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2010
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2011
Language: cze
ISBN: 978-80-86504-24-7
ISSN: 1804-5464
Keyword(s): knihovny; Národní technická knihovna; výroční zpráva
English keyword(s): Annual report; libraries; National technical library
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Reports > Annual reports

 

 Record created 2012-01-13, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download] (Plný text)