idr-158
Název: ISKO UK biennial conference Facets of Knowledge Organization
Autoři: Kožuchová, Kristýna
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Účelem služební zahraniční cesty byla účast na konferenci ISKO v Londýně ve Velké Británii, konané ve dnech 4. 7. a 5. 7. 2011 na univerzitě University College London. Konference byla pořádána společností International Society for Knowledge Organization (ISKO), která podporuje výzkum, vývoj a aplikaci systémů organizace znalostí a zároveň usnadňuje komunikaci a sdílení informací v rámci komunity členů ISKO, ale i mimo ni. Kristýna Kožuchová, která je v NTK zodpovědná za rozvoj Polytematického strukturovaného hesláře (PSH), byla informována o právě probíhajících projektech, aktivitách a standardech nově vznikajících v oblasti systémů organizace znalostí, které mají na vývoj PSH, zástupce těchto systémů, významný vliv. Osobní setkání s předními odborníky této problematiky bylo inspirativním a zajímavým dovršením celé konference.
Klíčová slova: konference; Polytematický strukturovaný heslář; systémy organizace znalostí; vizualizace; vyhledávání informací; věcné pořádání; věcný popis
Anglická klíčová slova: Conference; information retrieval; Knowledge organization systems; Polythematic Structured Subject Heading System; Subject classification; subject description; Visualization
Konference/Akce: ISKO UK Conference 2011 - Facets of Knowledge Organization, London (UK), 2011-07-04 / 2011-07-05
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Polytematický strukturovaný heslář
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-13, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]