idr-160
Název: [originál] [překlad]
Volně přístupné databáze patentů USA
Autoři: Dvořáková, Drahomíra; Janik, Marek
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 29. 6. 2011 v rámci svých aktivit odborný seminář Volně přístupné databáze patentů USA určený informačním pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání patentů aj. průmyslových vzorů. Program byl zaměřen na získání přehledu o databázích, v nichž lze bezplatně hledat patentové dokumenty USA. Účastníci zde získali informace o tom, jakými cestami se lze dostat k plným textům amerických patentů.
Klíčová slova: databáze; Google Patents; informační systémy; patentové právo; patenty; školení
Anglická klíčová slova: Database; Google Patents; information systems; patent law; Patents; Training
Konference/Akce: Brno (CZ), 2011-06-29
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-16, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]